Clár sa Charr

Fáilte go Clár sa Charr ar Highland Raidio.  Árna Mhaoiniú ag Údarás Craolacháin na hÉireann leis an Táille Ceadúnais Teilifíse’

 

Tuesday 2nd May Theme – Exams.

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about Exams.

How many of these words do you know?

 

Tá pian i mo bholg – I have a pain in my tummy

Scrúdaithe lár-tearma – midterm exams

Ró-neirbhíseach – too nervous

scrúdú litriú – spelling test

scrúdú matamaitice – Maths test

Pinn luaidhe agus scriosán – pencils and a rubber

Áireamhán – Calculator

Cóipleabhar – Copybook

Scrúdpháipéar – Exam papers

Déan do dhícheall – do your best

D’eirigh go maith liom – I got on well

Go n-éirí go geal leat – Best of luck

——————————————

Tuesday 25th April Theme – Going on a school tour.

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about recycling

How many of these words do you know?

Turas scoile – School Tour

An phríomhchathair – the capital city

Turas siúil – a walking tour

Stair – history

Coláiste na Trionóide – Trinity College

An Leabhar Cheanannais – the Book of Kells

An Spuaic – the Spire

Lón pacáilte – a packed lunch

Borgaire agus sceallóga – burger and chips

Turas deas oideachasúil – a nice educational trip

Siopadóireacht – shopping

——————————————

Tuesday 18th April Theme – Recycling.

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about recycling

How many of these words do you know?

Ró-mhall – too late

Seachtain ghlas – Green week

Brat glas – Green flag

Inbhuanaithe – sustainable

A chur chun cinn – to promote

Truailliú – pollution

Damáiste don phláinéad – damage to the planet

Níos sláintiúla – Healthier

Boscaí Bruscair – bins

Athchúrsáil – recycling

Píseanna agus leitís – peas and lettuce

Glasraí – vegetables

——————————————

Tuesday 11th April Theme – Going on Holidays.

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about going on holidays.

How many of these words do you know?

Londain – London

Do chas –  Your suitcase

Do phas –  your passport

Tá sé millteanach trom –  it’s very heavy 

Mo sheaicéad –  my jacket

Thar lear –  abroad

Aiseanna turasóireachta – tourist facilities

Na saighdiúirí – soldiers

An Túr Londain –  Tower of London

Dlúthdhiosca – a CD

An fuaimrian – the soundtrack

——————————————

Tuesday 4th April Theme – Easter.

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about Easter.

How many of these words do you know?

Ag pleidhcíocht – joking or messing

Uibheacha Cásca – Easter eggs

Rogha maith – good choice or selection

toraíocht uibheacha Cásca – Easter Egg hunt

i bhfolach – in a hide or hidden

Léarscáil – map

Leideanna – clues or hints

comhábhair – ingredients 

Uaineoil – lamb

Domhnach Cásca – Easter Sunday

Veigeatóir – vegetarian

Coinín na Cásca – the Easter Bunny

An t-ionad siopadóireachta – the shopping centre

——————————————

Tuesday 28th March Theme – Talent Show.

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about the school talent show.

How many of these words do you know?

Seó tallainne – talent show

Bosca ceoil – accordion

Neirbhíseach – nervous

Ag seinm an ghiotáir – playing the guitar

Cleachtadh – practice

Ag seimn poirt – playing a tune

Ceolchoirm – concert

Racghrúpa – rock band

Na moltóirí – judges

An múinteoir ceoil – the music teacher

Duaiseanna – prizes

na buaiteoirí – the winners

Trófaí – trophy

Is cuma faoin toradh – the result doesn’t matter

——————————————

Tuesday 21st March Theme – Birthdays.

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about Birthdays.

How many of these words do you know?

Lá saor – a day off

mo bhreithlá atá ann inniu – it’s my birthday today

Lá breithe shona duit – happy birthday to you

Cén aois thú anois – how old are you now?

Tá mé naoi mbliana d’aois – I’m 9 years old

Cóisir – party

Na cuirí – invitations

Líosta siopadóireachta – shopping list

Milseáin agus seacláid – sweets and chocolate

Dramhbhia – junk food

sícín agus sceallóga – chicken and chips

Cluichí cóisir – party games

Cuir thart an beart – pass the parcel

Cáca breithe – birthday cake

Na coinnle a shéideadh amach – blow out the candles

——————————————

Tuesday 14th March Theme – St Patricks Day.

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about Dogs.

How many of these words do you know?

An mórshiúl – the parade

Ag glacadh páirte sa pharáid – taking part in the parade

Club gleacaíochta – gymnastics club

Gasóga Mara – Sea Scouts

Maidí rámha – oars

Banna ceoil na scoile – the school band

Feadóg stáin – tin whistle

Port – tune

Geansaí glas – a green jumper

Péinteáil aghaidhe – facepaint

Seamróga – shamrocks

——————————————

Tuesday 7th March Theme – Dogs.

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about Dogs.

How many of these words do you know?

Sa chlós in the yard

Pór madaidh  breed of dog

Fionnadh bán white fur

Spotaí donna brown spots

Ruiséalach – Jack Russel

Coiléir agus iall – Collar and lead

Úinéirí – owners

Coileán beag – a small puppy

An tréidlia – the vet

Ag coganta an troscáin – chewing the furniture

Ag tafann – barking

——————————————

Tuesday 28th February Theme – Sport.

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about Sport.

How many of these words do you know?

Rang Corpoideachais – PE Class

Ag imirt cluiche in éadan a chéile – Playing a match or game against eachother

Sacar faoi dhíon – Indoor soccer

Ag imirt chun tosaigh – Playing up front

Iománaíocht – Hurling

Cuid mhór scil – Lots of skill

Is fuath liom cispheil – I hate basketball

An réiteoir – The referee

Ag séideadh na feadóige – Blowing the whistle

Ag imirt rugbaí – Playing rugby

Bonn óir – A gold medal

——————————————

Tuesday 21st February Theme – Valentine’s Day.

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about Pancake Tuesday. How many of these words do you know?

Pancógaí – Pancakes

Seomra eacnamaíochta baile – A Home Ec room

Oigheann – Oven

Na comhábhair – Ingredients

Barrán – topping

Siúcra agus líomóid – Sugar and lemon

Éirigh as rud éigin don Charghas – To give something up for Lent

Eisceachtaí – Exceptions

Na soithí a chur ar shiúl – to put away the dishes

Leag an tábla don dinnéir – set the table for dinner

Níl gearán ar bith agatsa – You can’t complain / You have no reason to complain

barraíocht obair bhaile – Too much homework

——————————————

Tuesday 14th February Theme – Valentine’s Day.

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about Valentine’s Day. How many of these words do you know?

Cártaí Vailintín – Valentines cards

Rómánsúil – Romantic

Ag magadh fúm – Teasing me

Dearadh – Design

Ildaite – Multicoloured

Gliú agus glioscarnach – Glue and glitter

An seomra ealaíne – The art room

Dán ghrá – A love poem

Bialann ghalánta – A fancy restaurant

——————————————

Tuesday 7th February Theme – An t-Earrach

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about Spring and going for a nature walk. How many of these words do you know?

Siúlóid dúlra – a nature walk

Dair – Oak tree

Feá – Beech tree

Cnó capaill – Horse Chestnut tree

Lus an chromchinn – Daffodils

Coinnle corra – Bluebells

Duilleoga agus bláthanna – Leaves and Flowers

Ag amaidí – Messing

Geallaimse duit – I promise you

Toraíocht taisce – Scavenger Hunt

Sruthán – River

Spideoga – Robins 

Préacháin – Crows

Rang tíreolaíochta – Geography class

Ag déanamh taighde – Doing research

Cuardach ar líne – Search online

——————————————
Tuesday 31st January Theme – St. Brigids Day. 

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about Brigid’s Day
and their plans for the bank holiday weekend. How many of these words do you know?

Crosógaí Bríde – Brigid’s crosses

Feaghacha – rushes

Ag fíodóireacht crosóige – weaving a cross

Deireadh seachtaine fada – a long weekend

Lá saoire bainc – a bank holiday

Cóisir thar oíche – a slumber party / a sleepover

An linn snámha – the swimming pool

An t-ionad babhála – the bowling alley

Ceathrar – four people

Dhá tholg mór – two big couches

Is cosúil – it seems

 

 

——————————————

Tuesday 24th January Theme – TV Characters.

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about their favourite TV Characters, How many of them do you know?

Táim réidh don bhealach mór anois – I’m ready to go now / I’m ready for road

Chun an fhírinne a rá – to tell you the truth

Is cuimhin liom cuid de na carachtair – I remember a few of the characters

Lán le fuinneamh agus beocht – full of beans / full of life / full of energy

Bleachtairí – detectives

Daoine scanrúla – Scary people

Ligeann siad orthu – they pretend

Daoine gléasta suas  – people dressed up / people in disguise

Tá beagnach dearmad déanta agam air – I’ve almost forgotten it

Más buan mo chuimhne – If I remember correctly

Na príomhcharachtair – the main characters

Tá sé an-greannmhar – he’s very funny

Ag cur duine faoi dhraíocht – putting someone under a spell

 

Advertisement

Top Stories

Advertisement