Clár sa Charr

 

Fáilte go Clár sa Charr ar Highland Raidio.  Árna Mhaoiniú ag Údarás Craolacháin na hÉireann leis an Táille Ceadúnais Teilifíse’

Tuesday 31st January Theme – St. Brigids Day. 

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about Brigid’s Day
and their plans for the bank holiday weekend. How many of these words do you know?

Crosógaí Bríde – Brigid’s crosses

Feaghacha – rushes

Ag fíodóireacht crosóige – weaving a cross

Deireadh seachtaine fada – a long weekend

Lá saoire bainc – a bank holiday

Cóisir thar oíche – a slumber party / a sleepover

An linn snámha – the swimming pool

An t-ionad babhála – the bowling alley

Ceathrar – four people

Dhá tholg mór – two big couches

Is cosúil – it seems

 

 

——————————————

Tuesday 24th January Theme – TV Characters.

Here are some of the words that Colm and Sophie will be using to talk about their favourite TV Characters, How many of them do you know?

Táim réidh don bhealach mór anois – I’m ready to go now / I’m ready for road

Chun an fhírinne a rá – to tell you the truth

Is cuimhin liom cuid de na carachtair – I remember a few of the characters

Lán le fuinneamh agus beocht – full of beans / full of life / full of energy

Bleachtairí – detectives

Daoine scanrúla – Scary people

Ligeann siad orthu – they pretend

Daoine gléasta suas  – people dressed up / people in disguise

Tá beagnach dearmad déanta agam air – I’ve almost forgotten it

Más buan mo chuimhne – If I remember correctly

Na príomhcharachtair – the main characters

Tá sé an-greannmhar – he’s very funny

Ag cur duine faoi dhraíocht – putting someone under a spell

 

Advertisement

Top Stories

Advertisement